4 புதிய 500சிசி பைக் மாடல்களை இந்தியாவில் களமிறக்குகிறது ஹோண்டா!

இந்தியாவின் நடுத்தர வகை பிரிமீயம் பைக் மார்க்கெட்டை அதகளப்படுத்த ஹோண்டா முடிவு செய்துள்ளது. இதற்காக, தனது 4 புதிய 500 சிசி பைக் மாடல்களை இந்தியாவில் களமிறக்க உள்ளது.

4 புதிய 500சிசி பைக் மாடல்களை இந்தியாவில் களமிறக்குகிறது ஹோண்டா!
இந்தியாவின் நடுத்தர வகை பிரிமீயம் பைக் மார்க்கெட்டை அதகளப்படுத்த ஹோண்டா முடிவு செய்துள்ளது. இதற்காக, தனது 4 புதிய 500 சிசி பைக் மாடல்களை இந்தியாவில் களமிறக்க உள்ளது.