6 நிறத்தேர்வுகளில் இந்தியாவிற்கு வரும் புதிய ஃபோக்ஸ்வேகன் டி-ராக்...

ஃபோக்ஸ்வேகன் நிறுவனம் டி-ராக் எஸ்யூவி காரை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்த அனைத்து விதங்களிலும் தயாராகி வருகிறது. சந்தையில் வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ள இந்த எஸ்யூவி கார் இந்த மார்ச் மாதம் 18ஆம் தேதி அறிமுகமாகவுள்ளது.

6 நிறத்தேர்வுகளில் இந்தியாவிற்கு வரும் புதிய ஃபோக்ஸ்வேகன் டி-ராக்...
ஃபோக்ஸ்வேகன் நிறுவனம் டி-ராக் எஸ்யூவி காரை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்த அனைத்து விதங்களிலும் தயாராகி வருகிறது. சந்தையில் வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ள இந்த எஸ்யூவி கார் இந்த மார்ச் மாதம் 18ஆம் தேதி அறிமுகமாகவுள்ளது.