ஐந்து ஆண்டுகளில் ஐந்து லட்சம் யூனிட்கள் விற்பனையான ஹூண்டாய் கார்

ஹூண்டாய் நிறுவன கார் மாடல் ஒன்று ஐந்து ஆண்டுகளில் ஐந்து லட்சம் யூனிட்கள் விற்பனையாகி உள்ளது.

ஐந்து ஆண்டுகளில் ஐந்து லட்சம் யூனிட்கள் விற்பனையான ஹூண்டாய் கார்
ஹூண்டாய் நிறுவனம் இந்திய சந்தையில் 2015 ஆண்டு வாக்கில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. அந்த வகையில் இந்திய சந்தையில் ஐந்து ஆண்டுகளை கொண்டாடும் கிரெட்டா மாடல் விற்பனையில் இதுவரை ஐந்து லட்சம் யூனிட்களை கடந்துள்ளது. 
இந்திய சந்தையில் விற்பனைக்கு வந்த கிரெட்டா மாடல் முதல் நான்கு மாதங்களில் 70 ஆயிரம் யூனிட்கள் முன்பதிவை கடந்தது. பின் எட்டே மாதங்களில் விற்பனையில் ஒரு லட்சம் யூனிட்களை கடந்தது. ஒரே ஆண்டில் இந்த மாடல் உற்பத்தி பணிகள் 20 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கப்பட்டது.
 ஹூண்டாய் கிரெட்டா
2016 ஆம் ஆண்டு கிரெட்டா ஃபேஸ்லிப்ட் மாடல் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இந்திய சந்தையில் இது 2018 ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது. இந்த மாடல் ஒரே மாதத்தில் 14 ஆயிரம் யூனிட்கள் முன்பதிவு செய்யப்பட்டது. 
பின் 2019 ஆண்டடு துவக்கத்தில் கிரெட்டா மாடல் விற்பனையில் ஐந்து லட்சம் யூனிட்களை கடந்தது. இதில் 3.7 லட்சம் யூனிட்கள் இந்தியாவிலும் 1.4 லட்சம் யூனிட்கள் வெளிநாட்டு சந்தைகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன.

Click here to join
Telegram Channel for FREE