இதை அடுத்தவர்களிடம் வாங்கி விடாதீர்கள்: துரதிர்ஷ்டம், கஷ்டம் அதிகமாகுமாம்

இதை அடுத்தவர்களிடம் வாங்கி விடாதீர்கள்: துரதிர்ஷ்டம், கஷ்டம் அதிகமாகுமாம்

நம்மில் பலருக்கு மற்றவர்களிடம் கடனாக வாங்கும் பழக்கம் இருக்கும். ஆனால் கடன் வாங்கினால், அன்பு முறிவது மட்டுமின்றி, நம்மைத் தேடி வறுமையும் ஏற்படும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?

கடனாக வாங்கக் கூடாத பொருட்கள் என்ன?
  • ஒருவரிடம் பேனாவை வாங்கி, அதை திருப்பி கொடுக்காமல் அப்படியே வைத்துக் கொண்டால், அவர்களுக்கு அதிக வறுமை மற்றும் அவமானத்தை சந்திக்க நேரிடுமாம்.
  • ஒருவர் வாழ்க்கைத் துணையைத் தவிர மற்றவர்களுடன் படுக்கும் படுக்கையை பகிர்ந்து கொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். ஏனெனில் அது இருவருக்கும் அடிக்கடி சண்டையை ஏற்படுத்துவதோடு, உறவை முறிவடைய செய்யுமாம்.
  • கை கடிகாரம் மற்றவர்களிடம் வாங்கி பயன்படுத்தி வந்தால், அது அதிக வறுமை மற்றும் வாழ்வில் எதிலும் தோல்வியை சந்திக்க வழிவகுக்குமாம்.
  • உடைகளை குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளக் கூடாது. ஏனெனில் அது நிதி பிரச்சனைகளை உண்டாக்குமாம்.
  • கைக்குட்டையை மற்றவர்களிடம் வாங்கினால், அதில் உள்ள கிருமிகள் பரவுவதுடன், மிகவும் மோசமான வறுமையும் ஏற்படுத்துமாம்.
  • பணத்தை மற்றவர்களிடம் கடனாக வாங்கினால், அது அவர்களுடனான உறவை முறிப்பதுடன், பணம் கொடுத்தவரின் துரதிர்ஷ்டமும் வந்து சேருமாம்.
Tamiltech Author

TamilTech

Get the latest news, reviews, developments and trends in all Technology News including Gadgets, Science, Mobile, Internet, New Product Launches, Apps, Games, Creatives, Computing and Other Technology News in Tamil.