குழந்தைகள் எளிதாக கணிதம் கற்றுக்கொள்ள உதவும் ஆப்ஸ்

குழந்தைகள் எளிதாக கணிதம் கற்றுக்கொள்ள உதவும் ஆப்ஸ்

ஸ்மார்ட் போனில் பல ஆப்ஸ்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இவை குழந்தைகளின் அறிவுத்திறனை வளர்ப்பதற்க்கும் அவர்கள் எளிதாக கற்றுக் கொள்வதற்கும் கூட பயன்படுகிறது.

Math Evolve

இந்த ’ஆப்’ ஆனது குழந்தைகள் கணிதத்தை எளிதாக கற்றுக்கொள்ள உதவுகிறது.

சிறப்புகள்

கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல் போன்ற கணித செயல்பாடுகளை எளிதாக புரிந்து கொள்வதற்கும், அவற்றில் திறனை வளர்த்து கொள்ளவும் உதவுகிறது.

இதில் இரண்டு வகையான Mode-கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Story Mode- விண்வெளி, கடல் போன்ற சூழலில் சவால்கள் நிறைந்த வீடியோ கேம் போன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அளிக்கப்படும் கணிதப்பயிற்சியிற்கு மதிப்புகள் வழங்கப்பட்டு குழந்தைகள் மேலும் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றனர்.

Practice Mode – இந்த Mode ஆனது பயிற்சிக்கும், கற்றுகொள்ளவும் உதவுகிறது. குழந்தைகளின் திறனில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றத்தினை கண்காணித்து மதிப்பீடு செய்கிறது.

இந்த ’ஆப்’ விளையாட்டுடன் ஒன்றிணைந்து குழந்தைகளுக்கு பயிற்சி அளிப்பதால் விருப்பத்துடன் இதைத் தொடர்கின்றனர்.

Player History - ல் குழந்தைகளின் செயல்திறனானது பதிந்து வைக்கப்படுவதால் அதன் மூலம் குழந்தைகளுக்கு எதில் அதிக பயிற்சி தேவை என பெற்றோரால் அறிய முடியும்.

 

Tamiltech Author

TamilTech

Get the latest news, reviews, developments and trends in all Technology News including Gadgets, Science, Mobile, Internet, New Product Launches, Apps, Games, Creatives, Computing and Other Technology News in Tamil.