முதல் முறை அடுத்தடுத்து 2 செயற்கைக் கோளை ஏவுகிறது இஸ்ரோ

முதல் முறை அடுத்தடுத்து 2 செயற்கைக் கோளை ஏவுகிறது இஸ்ரோ

இஸ்ரோ 7 மாதங்களில் 19 செயற்கைக் கோள்களை விண்ணில் செலுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. 

இதுவரை 45 இந்திய செயற்கைக் கோள்கள் விண்ணில் உள்ள நிலையிலும், இன்னும் 45 செயற்கைக் கோள்களை ஏவ வேண்டிய தேவை நாட்டிற்கு உள்ளது என இஸ்ரோ தலைவர் கே. சிவன் குறிப்பிட்டிருந்தார். 

இந்நிலையில், அடுத்த ஆண்டு 22 செயற்கைக் கோள்கள்களை விண்ணில் ஏவ வேண்டும் என்றும் அவற்றில் 19 திட்டங்களை அடுத்த 7 மாதங்களில் நிறைவேற்ற வேண்டும் எனவும் இஸ்ரோ இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. 

மேலும், 3 ஆண்டுகளில் 55 செயற்கைக் கோள்கள் விண்ணில் செலுத்தவும் இஸ்ரோ திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது.

இது குறித்து பேட்டி அளித்துள்ள கே.சிவன் முதல் முறையாக ஒரு மாதத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செயற்கைக் கோள்களை அடுத்தடுத்து விண்ணில் செலுத்தும் திட்டமும் இஸ்ரோவில் இலக்கில் அடங்கும் என்று கூறியுள்ளார். 

Tamiltech Author

TamilTech

Get the latest news, reviews, developments and trends in all Technology News including Gadgets, Science, Mobile, Internet, New Product Launches, Apps, Games, Creatives, Computing and Other Technology News in Tamil.