Corona Kavach App: கொரோனா வைரஸ்: இந்தய அரசு அறிமுகம் செய்துள்ள செயலி.! எதற்கு?

கோவிட்-19 எனப்படும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இந்தியர்களிடையே வேகமாக பரவி வருகிறது. பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

Corona Kavach App: கொரோனா வைரஸ்: இந்தய அரசு அறிமுகம் செய்துள்ள செயலி.! எதற்கு?
கோவிட்-19 எனப்படும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இந்தியர்களிடையே வேகமாக பரவி வருகிறது. பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.