Infinix note 7 சீரிஸ் அறிமுகம்: பஞ்ச் ஹோல் டிஸ்பிளே, 48 எம்பி கேமரா இன்னும் பல!

இன்பினிக்ஸ் நோட் 7 மற்றும் நோட் 7 லைட் ஆகிய ஸ்மார்ட் போன்கள் பஞ்ச் ஹோல் டிஸ்பிளே, பேஸ் லாக் வசதியோடும் அட்டகாச கேமரா வசதிகளை முன்னிருத்தி அறிமுகமாக்கப்பட்டுள்ளது.

Infinix note 7 சீரிஸ் அறிமுகம்: பஞ்ச் ஹோல் டிஸ்பிளே, 48 எம்பி கேமரா இன்னும் பல!
இன்பினிக்ஸ் நோட் 7 மற்றும் நோட் 7 லைட் ஆகிய ஸ்மார்ட் போன்கள் பஞ்ச் ஹோல் டிஸ்பிளே, பேஸ் லாக் வசதியோடும் அட்டகாச கேமரா வசதிகளை முன்னிருத்தி அறிமுகமாக்கப்பட்டுள்ளது.