Nokia 4.2 ஸ்மார்ட்போன் மாடலுக்கு புதிய அப்டேட்.!

ஆண்ட்ராய்டு 10 புதுப்பிப்பை நோக்கியா 3.2 க்கு உருட்டிய பின்னர் , எச்எம்டி குளோபல் இப்போது நோக்கியா 4.2 ஸ்மார்ட்போனுக்கான ஆண்ட்ராய்டு 10 புதுப்பிப்பை வெளியிடத் தொடங்கியுள்ளது.

Nokia 4.2 ஸ்மார்ட்போன் மாடலுக்கு புதிய அப்டேட்.!
ஆண்ட்ராய்டு 10 புதுப்பிப்பை நோக்கியா 3.2 க்கு உருட்டிய பின்னர் , எச்எம்டி குளோபல் இப்போது நோக்கியா 4.2 ஸ்மார்ட்போனுக்கான ஆண்ட்ராய்டு 10 புதுப்பிப்பை வெளியிடத் தொடங்கியுள்ளது.