Oppo அறிமுகம் செய்துள்ள இரண்டு புதிய ப்ளூடூத் இயர்போன்ஸ் மாடல் விலை என்ன தெரியுமா?

ஒப்போ நிறுவனம் இயர்போன்ஸ் பிரியர்களுக்காக இந்தியாவில் இரண்டு புதிய ஆடியோ இயர்போன்ஸ் மாடலை அறிமுகம் செய்துள்ளது. ஒப்போ நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ள இந்த புதிய இயர்போன்ஸ் மாடலிற்கு 'என்கோ'(Enco) என்று பெயரிட்டுள்ளது. இந்த புதிய ப்ளூடூத் இயர்போன்ஸ்...

Oppo அறிமுகம் செய்துள்ள இரண்டு புதிய ப்ளூடூத் இயர்போன்ஸ் மாடல் விலை என்ன தெரியுமா?
ஒப்போ நிறுவனம் இயர்போன்ஸ் பிரியர்களுக்காக இந்தியாவில் இரண்டு புதிய ஆடியோ இயர்போன்ஸ் மாடலை அறிமுகம் செய்துள்ளது. ஒப்போ நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ள இந்த புதிய இயர்போன்ஸ் மாடலிற்கு 'என்கோ'(Enco) என்று பெயரிட்டுள்ளது. இந்த புதிய ப்ளூடூத் இயர்போன்ஸ் மாடலின் கீழ் ஒரு ட்ரூ வயர்லெஸ் இயர்போன்ஸ் மாடல் மற்றும் ஒரு நெக் பேண்ட் இயர்போன்ஸ் மாடலை ஒப்போ தற்பொழுது அறிமுகம் செய்துள்ளது.